Siirry sisältöön

Läs tidningen i digital form (Issuu-publikation i pdf-form). Vänligen använd Chrome eller Edge som webbläsare. OBS! Pdf-form fungerar inte webbtillgängligt med en skärmläsareapparat.

Läs den tillgängliga versionen av tidningen (pdf).

Prenumerera på tidningen här!

Innehåll

(Sidorna är i pdf-format.)

2 | Innehåll

3 | Ledare: Erfarenhetens ord till beslutsfattarna
Tuija Ikonen

4 | Klientens röst: I klientråden får man påverka
Ulla Kalliokoski intervjuade Pirjo Peltomäki och Sari West.

6 | Erfarenhetens röst: Socialöverrådets tankar om den nya klient- och patientsäkerhetsstrategin
Hanna Toiviainen intervjuade Aulikki Kananoja.

10 | Från beslutsfattaren till beslutsfattarna: Klient- och patientsäkerheten har blivit en strategisk fråga
Tuija Ikonen intervjuade Aki Lindén.

14 | Från beslutsfattaren till beslutsfattarna: Klient- och patientsäkerheten bör synas i välfärdsområdenas strategier
Tuija Ikonen intervjuade Paula Risikko.

18 | Ledningens synvinkel: Inte klient eller patient utan människa
Saara Ketola intervjuade Marina Erhola.

20 | Etisk synvinkel: ETENE granskar klient- och patientsäkerheten ur etisk synpunkt
Tuija Ikonen intervjuade Jaana Hallamaa och Kati Myllymäki.

24 | Från forskaren: Forskningssamarbete för bättre klient- och patientsäkerhetskultur
Hannele Turunen

28 | Från experten: Klient- och patientsäkerhet och munhälsovård
Nora Hiivala

30 | Internationella nyheter: Världshälsoorganisationen WHO 75 år
Saara Ketola

34 | Klient- och patientsäkerhetsstrategin: Finland vill vara ett modelland inom klient- och patientsäkerhet 2026
Kaisa Halinen

36 | Klient- och patientsäkerhetsstrategin: Handlingsprogram och självutvärderingsverktyg för välfärdsområdena
Hanna Toiviainen

40 | Det händer vid centret
Tanja Hautala och Satu Koskela

42 | NO HARM-återvinningen

44 | Visste du att …

46 | Lästips och Anteckna i kalendern