Siirry sisältöön

Specialkunskap och specialkompetenser inom klient- och patientsäkerhet

Målet med utbildningen är att deltagaren

  • får kunskap om specialområden inom vårdarbetet och specialkompetenser för läkare samt deras betydelse för säkerhetskompetensen och karriärutvecklingen
  • förstår säkerhetskompetensens inverkan på säkerhetskulturen
  • känner till de nationella utvecklingsplanerna och hur de införs i organisationernas vardag.

Webbinariet är gratis och öppet för alla. Genom att delta i webbinariet godkänner du att ditt namn kan synas för de andra deltagarna och i inspelningen.

Du kan delta via länken som publiceras på den här sidan före webbinariet.

När du loggar in på mötet, skriv hela ditt namn och din organisations förkortning i det fält som reserverats för dessa. Det hjälper oss att dokumentera deltagarna korrekt.

Anmälning

Personal vid Österbottens välfärdsområde anmäler sig via Intranet utbildningskalendern.

Andra behöver anmäla sig endast om de behöver studiepoäng för deltagandet. Då anmäler du dig genom att beställa en kalender- eller e-postinbjudan.

Genom att beställa en kalender- eller e-postinbjudan gör du det också enklare för dig att delta. Med samma formulär kan du beställa en inbjudan också till kommande No Harm-webbinarier.

  • Genom att beställa en kalenderinbjudan godkänner du att ditt namn och din e-postadress visas också för andra som har beställt inbjudan.
  • I e-postinbjudan är adresserna dolda, men inbjudan införs inte direkt i din kalender.


Länken till inspelning av webbinariet kan begäras på adressen noharm(a)ovph.fi.

Program

(Förändringar möjliga)

Del I

ordförande Sini Eloranta

12.00-12.10 Välkomsthälsning, ordförande

12.10-12.45 Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen sekä Kliinisen hoitotyön erikoisalat: ehdotukset kliinisesti erikoistuneen sairaanhoitajan osaamisen kehittämiseksi
Päivi Nygren, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö

12.45-13.15 Miten kehitämme asiakas- ja potilasturvallisuusosaamista sote-alan ammattikorkeakoulututkinnoissa?
Salla Seppänen, korkeakouluyksikön johtaja, Laurea-ammattikoulu

13.15-13.30 Kommentarinlägg och diskussion
Sami Sneck, asiantuntijaylihoitaja, Pohde

13.30-13.45 Paus

Del II

ordförande Saara Ketola

13.45-14.15 Lääkäreiden laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyys: millainen erityispätevyyden vaatimuskokonaisuus on ja miten tämä erityispätevyys saatiin Lääkäriliiton hyväksymäksi
Sanna-Maria Kivivuori, laatuylilääkäri, HUS, puheenjohtaja, SPTY

14.20-14.50 Asiakasturvallisuusosaaminen – miten ja miksi?
Hanna Tiirinki, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessori, Turun yliopisto

14.50-15.15 Diskussion och sammanfattning, ordförande