Siirry sisältöön

Klientsäkerheten inom socialvården

Webbinariet är gratis och öppet för alla.

Anmäl dig via Utbildning – Österbottens välfärdsområde senast 13.11.2022.

Personal vid Österbottens välfärdsområde anmäler sig via Intranet utbildningskalendern.

Det är också möjligt att delta via länken som publiceras på den här sidan före webbinariet.


Om du deltar via distansanslutning, skriv vänligen ditt namn och organisation i det reserverade fältet. Det hjälper oss att dokumentera deltagarna. Dina uppgifter (namn, organisation, e-postadress) sparar vi i No Harm Bothnia-deltagarlistan. Vi behandlar dina personuppgifter för information som är relaterad till No Harm Bothnia-seminarserie.

Länken till inspelningen kan begäras på adressen noharm(a)ovph.fi.

Program

(Förändringar möjliga)

12.00–12.15 Välkomsthälsning och presentation, ordförande
Erkki Penttinen, sektorijohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue
Päivi Eskelinen, ylihoitaja, Kuopin kaupunki

Sosiaalialan asiantuntijatyöryhmä, tehtävä ja tarkoitus
Erkki Penttinen, sektorijohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

12.15–13.00 Asiakasturvallisuus, käsitteen kehittämisen matka
Anneli Pohjola, emeritaprofessori, Lapin yliopisto

13.00–13.10 Kommentarinlägg
Aila-Leena Matthies, sosiaalityön professori, Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

13.10–13.25 Kaffepaus

13.25–13.55 Asiakasturvallisuus sosiaalityön arjessa
Anna-Riitta Liakka, vastaava johtava sosiaalityöntekijä, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

13.55–14.15 Ainavammainen harvinaissairas sosiaalihuollon palveluissa
Pirkko Justander, Sosiaalialan asiantuntijatyöryhmän asiakasjäsen

14.15–14.30 KommentarinläggAnneli Pohjola, emeritaprofessori, Lapin yliopisto

14.30–15.00 Sosiaalityön vaikuttavuuden mittaaminen
Minna Kivipelto, tutkimuspäällikkö, THL 

15.00–15.10 Kommentarinlägg
Arto Rautajoki, kehitysjohtaja, SONet BOTNIA

15.10–15.15 Sammanfattning, ordförande