Siirry sisältöön

OBS! Se här Abstraktbjudan ‒ V nationella seminariet för klient- och patientsäkerhet 7.‒8.9 2023 (pdf)

Bästa forskare och studerande i lärdomsprovsskede

Klient- och patientsäkerhetscentret ordnar en postersession i början av den IV nationella seminariet för klient- och patientsäkerhet torsdagen den 1.9 2022, kl. 9‒11 då forskare och studerande har möjlighet att framföra sina resultat eller sina forskningsplaner.

Postersessionen är öppen för alla och ordnas i auditoriet Örn på Vasa centralsjukhus (i Y-huset), du kan även delta via Teams. Postern kan presenteras muntligt eller som väggposter på finska, svenska eller engelska. Även tidigare presenterade posters är välkomna.

Till den muntliga presentationen väljs ca 6‒8 abstrakt. Längden på den muntliga presentationen är 10‒12 minuter med ca. 3‒5 slides. Professor Tuija Ikonen och utvecklingsöverskötare Susanne Salmela leder sessionen.

Väggposters finns till påseende under hela seminariet 1.‒2.9. Det ryms 24 posters, som till sin storlek får vara 116 x 76 cm tai 98 x 68 cm. Meddela storleken på din poster.

Anmäl dig senast 15.8 till Tanja Hautala (tanja.hautala(a)ovph.fi) med kontaktuppgifter och abstrakt eller en bild av den färdiga postern. Berätta också var den tidigare har blivit presenterad och om du vill framföra postern muntligt. Godkännande meddelas per e-post före 20.8.

Programmet och anmälning till seminariet: www.klientochpatientsakerhetscentret.fi

Välkommen!

Tuija Ikonen, tuija.ikonen(a)ovph.fi, tfn 040 579 548

Susanne Salmela, susanne.salmela(a)ovhp.fi, tfn 044 323 2402