Siirry sisältöön

Fråga efter materialet: noharm(a)ovph.fi.

Torsdag 2.9.2021

I Postrar från nätverket No Harm Bothnia

9:00  No Harm Bothnia-postrar
Moderatorer Tuija Ikonen, direktör, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet och Susanne Salmela, HvD, utvecklingsöverskötare, Vasa centralsjukhus 
9:15–11:00  Muntlig poster I – Muntlig poster VI
11:00  Slutsatser / Presentation av seminarieserien No Harm Bothnia

11:00–11:30  Lunchpaus

II Strategy and Action Plan

Chair: Tuija Ikonen, MD, PhD, Director, Centre for Client and Patient Safety, Professor of Patient Safety, University of Turku

11:30–11:45  Opening
Marina Kinnunen, DSc (Econ and Bus Admin), Director, Vaasa Hospital District  
11:45–12:15 Why and for what do we need a strategy?
Suvi Einola, Assistant Professor, University of Vaasa
12:15–12:45  Strategy and Action Plan for Client and Patient Safety in Finland 2022–2026
Jaska Siikavirta, Director, Ministry of Social Affairs and Health
12:45–13:00 Health and Social Services Reform 
Taina Mäntyranta, Director, Ministry of Social Affairs and Health
13:00–13:45  Key Note – Global Patient Safety Action Plan 2021-2030
Dr Neelam Dhingra-Kumar, Unit Head, WHO Patient Safety Flagship

13:45–14:00  Coffee break

III Inför den nya patient- och klientsäkerhetsstrategin

Ordförande: Mari Plukka, kvalitetschef, Vasa sjukvårdsdistrikt / Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

14.00–14:30  Förankringen av strategin under perioden 2017–2021. Vad kan vi utnyttja vid beredningen av den nya strategin?
Maria Virkki, VN-TEAS-projektledare, ledande expert, kvalitets- och patientsäkerhetsöverläkare, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun
14:30–14:45  Säkerhet och tillsyn i välfärdsområden
Jaska Siikavirta, direktör,social- och hälsovårdsministeriet
14:45–15:15  Debatt – klientsäkerhet och ledarskap
Tuula Saarikoski, patientsäkerhetskoordinator, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt och Virpi Jylhä, universitetslektor, Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta, Itä-Suomen yliopisto
15:15–16:45  Vad lyckades och vad tar vi med oss

 • EKSOTE, Mari Liukka, kvalitetschef
 • ESSOTE, Pietari Perkinen, utvcklingschef, klient- och patientsäkerhet 
 • HUS, Jaana Inkilä,patientsäkerhetschef
 • Kainuun SOTE, Virpi Korhonen, kvalitetschef  
 • PPSHP, Leena Lang, kvalitetschef i sjukvårdsdistrikt 
 • Helsingfors social- och helsovårdssektorn, Riistavuoren seniorikeskus, Kirsi Salmi, servicechef

16:45–17:00 Sammanfattning

Fredag 3.9.2021

IV Utvecklings- och forskningslinjer inom No Harm-nätverket

Ordförande: Tanja Eriksson, utbildningsöverläkare, specialist i allmänmedicin, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet VSVD och Vasa hälsocentral

8:15–8:20  Välkomstord, ordförande
8:20–9:00  Presentation av utvecklings- och forskningslinjerna samt lägesöversikt, linjeansvariga
9:00  Kaffepaus 

9:15–10:20  Träffar för respektive linje: planer och mål 2021–2022

 • Kompetens, Mari Plukka, kvalitetschef, Vasa sjukvårdsdistrikt / Samkommunen för Österbottens välfärdsområde och Arto Helovuo, utvecklingsdirektör, Qreform Oy
 • Never Events, Tarja Pajunen, specialsakkunnig, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet och Merja Jutila, Patientsäkerhetskoordinator, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
 • Sjukhusdödsfall, Heli Ylihärsilä, avdelningsöverläkare, Vasa centralsjukhus och Tuija Ikonen, direktör, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet 
 • Nationell nivåmätning, Auvo Rauhala, forskningsöverläkare, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet och Maiju Welling, patientsäkerhetsläkare, Patientförsäkringscentralen
 • Säkerheten vid vård och omsorg i hemmet, Camilla Seppälä, chef för klient- och patientsäkerhet, Kymsote, Samkommunen för Kymmenedalens sjukvårds – och socialtjänster och Jaana Kalliokoski, servicechef, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
 • Vårdrelaterade infektioner, Dinah Arifulla, sjukskötare, HvM, sakkunnig, THL, lärare inom hälsobranschen, Turun ammatti-instituutti och Elina Välivainio, hygienskötare, Vasa centralsjukhus
 • Säker läkemedelsbehandling, Marianne Kuusisto, koordinator för läkemedelssäkerhet, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
 • Nya idéer, Tanja Eriksson, utbildningsöverläkare, specialist i allmänmedicin, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet VSVD och Vasa hälsocentral och Sanna Kiili, sjukskötare (YH), högskolepraktikant, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet

10:30–11:15  National Action Plan for Increased Patient Safety in Swedish Health Care 2020–2024 – what to learn from strategy process and measures
Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen, Chief Nurse Officer, Socialstyrelsen, Sverige

11:15–12:00  Lunchpaus

V Aktuellt inom projektet för utredning av patient- och klientsäkerhetens lägesbild

Ordförande Maria Virkki, VN-TEAS-projektledare, ledande expert, kvalitets- och patientsäkerhetsöverläkare, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun

12:00–12:20  Vad vill man uppnnå med VN TEAS –projektet?
Maria Virkki, VN-TEAS-projektledare, ledande expert, kvalitets- och patientsäkerhetsöverläkare, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun
12:20–12:50  Mätinstrumentets innehåll och rapportering
Pirjo Mustonen, medicine doktor, docent, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 

12:50–13:00 Kaffepaus

13:00–13:30  Utkast till en informationmodell och resultat från de nationella piloteringarna
Vesa Jormanainen, ledande sakkunnig, THL
13:30–13:50  Mätinstrumentet som stöd för organisationens utveckling (ÅUCS–pilot)
Pirjo Mustonen, medicine doktor, docent, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 
13:50–14:10  Modellens användbarhet i jämförelse mellan organisationer
Riikka-Leena Leskelä, forskningsdirektör, NHG

14:00–14:15  Seminariets avslutning
Tuija Ikonen, direktör, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet, professor i patientsäkerhet, Åbo universitet